Finanse

Kim jest ekspert kredytowy?

Wzięcie kredytu w banku, szczególnie, gdy mamy na myśli kredyt hipoteczny lub duży kredyt firmowy wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, która połączony nas z daną placówką bankową na bardzo długi czas, w zależności od tego, na ile lat weźmiemy dany kredyt.

Samo jednak jego zaciągnięcie, to wcale nie taka łatwa sprawa, jakby mogło się nam wydawać. I tutaj z pomocą przychodzi ekspert kredytowy. Kim on jest? Jakie jest jego zadanie? Na co możemy liczyć korzystając z jego pomocy?

Ekspert kredytowy jest to osoba, która posiada stosowną wiedzę, ma doświadczenie i takie narzędzia pracy, które pozwalają jej radzić w zakresie zaciągania kredytów hipotecznych przez potencjalnych kredytobiorców. Na przestrzeni lat zmienił się status tego zawodu. Wcześniej ekspert pracował dla banku i otrzymywał z tego tytułu stosowne wynagrodzenie, zależne w dużej mierze od tego, jaką kwotę dany klient zaciągnął. Zgodnie jednak z ustawą z 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, sytuacja całkowicie się zmieniła. Dziś ekspert kredytowy nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu swojej pracy od banku, ale od klienta, który może, ale też nie musi zdecydować się na pomoc takiej osoby. Taka osoba, by stać się niezależnym ekspertem musi przede wszystkim uzyskać zezwolenie, które wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Następnie musi ona zostać wpisana do rejestru doradców, musi opłacić składkę członkowską, a także posiadać stosowne ubezpieczenie OC, które chroni zarówno ją, jak również i klienta przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami podjętych decyzji. Czy ekspert kredytowy oznacza to samo, co pośrednik? Niekoniecznie! Pośrednikiem jest, bowiem każdy ekspert, ale nie każdy pośrednik jest ekspertem kredytowym i tutaj mamy zasadniczą różnicę.

Czym się więc dokładnie różni ekspert od pośrednika?

Główną różnicą jest to, że pośrednik otrzymuje swoje wynagrodzenie od banku, w którym pracuje, z kolei ekspert kredytowy od klienta, który korzysta z jego usług. Ekspert zazwyczaj korzysta z większej ilości ofert różnorodnych banków, z kolei pośrednik powiązany jest zazwyczaj z mniejszą ilością, co wiąże się przede wszystkim z zdecydowanie bardziej ubogą ofertą dla przyszłego kredytobiorcy. Zarówno jedna, jak również i druga osoba to ludzie wykształceni i odpowiednio przystosowani do tego, aby taką pracę wykonywać. Pośrednik musi zdać egzamin państwowy i zostać wpisanym do rejestru pośredników kredytowych, chyba, że ukończył studia wyższe ekonomiczne lub prawa, wówczas z egzaminu jest zwolniony. Ponadto taka osoba odbywa ciągłe szkolenia i wciąż poszerza swoją wiedzę z zakresu kredytów. Ekspert z kolei musi otrzymać zezwolenie KNF, zostać wpisanym do rejestru doradców, uiścić opłatę i posiadać ubezpieczenie.

Bez względu na to, na kogo się zdecydujemy wybierając kredyt hipoteczny, każda z takich osób jest w stanie nam pomóc i razem z nami dobierze taką ofertę, która okaże się być tą najlepszą z możliwych do wyboru. Podstawą jest znać nasze potrzeby, oczekiwania i wymagania, by wedle nich móc nam doradzić najlepiej, jak to możliwe.

Dowiedz się więcej na stronie tomaszwostal.pl – ekspert finansowy – zobacz dostępne na stronie usługi