freelance

Kreatywność jako element samorozwoju

Edukacja ustawiczna i rozwój osobisty to istotne elementy życia człowieka. Ich celem jest stawanie się coraz bardziej wszechstronnym, poprawa poczucia własnej wartości oraz skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami życia oraz współczesnego świata. Jedną z bardziej praktycznych i cenionych umiejętności jest obecnie kreatywność.

Poszukują jej pracodawcy, cenią natomiast ludzie na co dzień wykorzystujący umysł podczas wykonywania obowiązków służbowych. Tak naprawdę jednak na poprawie kreatywności może skorzystać każdy, bywa bowiem pomocna w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Poza tym dzięki niej jednostka czuje się pewniej i lepiej radzi sobie z wyzwaniami narzuconymi jej przez pełnione role społeczne.

Kreatywność, czyli nietypowe pomysły i najciekawsze rozwiązania

Kreatywność jest określana jako umiejętność miękka, a zatem cecha przypisywana konkretnemu człowiekowi. Związana z jego osobowością, podejściem do samokształcenia i działaniami podejmowanymi w celu stawania się coraz lepszym. Czy są ludzie niekreatywni? Nie do końca, ponieważ każdy ma w sobie jakieś mniejsze lub większe pokłady tej umiejętności. Najlepsze wyniki osiągają tu jednak ci, którzy podejmą świadomą decyzję i trud rozwijania kreatywności. Nie wynika ona bowiem z ilorazu inteligencji. Związana jest natomiast z regularnym treningiem, który polega na angażowaniu mózgu do różnych intelektualnych wysiłków. Ćwiczenia na kreatywność to na przykład opis możliwych następstw jakiegoś mało prawdopodobnego wydarzenia lub tworzenie połączeń pomiędzy kilkoma zdawałoby się zupełnie niezależnymi faktami.

Więcej informacji

styropianowe jajka i kule

Początkujący w treningu na kreatywność często szybko się zniechęcają. Zwłaszcza gdy podczas szkolenia dociera do nich, że kilka wymyślonych przez nich odpowiedzi pokrywa się z tymi udzielonymi przez innych uczestników kursu. To zupełnie naturalne zjawisko, podkreślają eksperci. W ćwiczeniu kreatywności chodzi o pokonanie tej bariery, wykazanie się samodyscypliną oraz dalszą pracę, w tym wypadku szukanie kolejnych już mniej oczywistych pomysłów.

W dążeniu do kreatywności

A zatem kreatywność to umiejętność, nad którą da się pracować. Jej trening wpisuje się w szeroko rozumiany rozwój osobisty. Często właśnie od takich ćwiczeń zaczyna się ten proces, nie wymagają one bowiem żadnego sprzętu. Można je wykonywać wówczas gdy nie trzeba się nadmiernie skupiać na innej pracy umysłowej. Porządki czy samotny spacer to idealna ku temu okazja. A dlaczego warto być kreatywnym? Najkrócej rzecz ujmując, to się opłaca. Przykład? W pracy podsuwa się pomysły, dzięki którym firma może się rozwijać, a konkretny pracownik otrzymuje podwyżkę.

Co równie istotne, najbardziej pomysłowi podwładni na ogół najszybciej awansują, a ich kariera nabiera rozpędu. Kreatywność przyda się w kuchni, kiedy zabraknie jakiegoś składnika. A także podczas wyposażenia domu, którego aranżacja na pewno skorzysta na włączeniu do niej kreatywnych przedmiotów wykonanych samodzielnie, zgodnie z popularnym obecnie DIY. Rzeczy jedyne w swoim rodzaju są na czasie.