Firma

Najpowszechniej używane odnawialne źródła energii

Świadome gospodarowanie zasobami to podstawowe założenie życia proekologicznego, w którym nadrzędną rolę przypisuje się poszanowaniu przyrody. Wybór odnawialnych źródeł energii jest inwestycją w przyszłość. Do tej grupy zaliczają się wszystkie zasoby, które odzyskują się w krótkim czasie, a ich eksploatacja nie powoduje długotrwałych deficytów.

Wykorzystywanie na świecie

Odnawialne źródła energii zaspokajają około 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. W Polsce odnawialne źródła energii wykorzystywane są na około 4% zapotrzebowania na energię. Na rynkach światowych obserwuje się tendencję do wzrostu zainteresowania wykorzystaniem energii słonecznej. Stałe i znaczące zainteresowanie energią słoneczną spowodowane jest m.in. wprowadzonymi przez wiele krajów dotacjami, a także prostym montażem i nieinwazyjnym wykorzystaniem systemów pozyskiwania energii słonecznej.

Do czego wykorzystuje się energię słoneczną?

Kolektory słoneczne służą do konwersji energii słonecznej w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania domu. Urządzenia solarne, w tym panele fotowoltaiczne, tworzą kompleksowe i wydajne systemy. System solarny w połączeniu z systemem ogrzewania podłogowego pozwala doskonale wykorzystać zgromadzoną energię słoneczną do wspomagania ogrzewania. Instalacja solarna składająca się z baterii kolektora, zwykle umieszczonej na dachu budynku, grzałki umieszczonej wewnątrz budynku oraz pompy i jednostki sterującej umieszczonej obok grzałki, zamienia promieniowanie słoneczne w ciepło.

Nośnik pobiera ciepło z kolektorów i przekazuje je do wężownicy, która podgrzewa wodę w nagrzewnicy. Innym sposobem wykorzystania ogromnego potencjału energii słonecznej jest wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu ogniw fotowoltaicznych. Baterie słoneczne, tj. ogniwa uczestniczące w zjawisku fotowoltaicznym, muszą być prawidłowo zainstalowane. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę lokalizację domu w stosunku do kierunków świata. Drugą ważną kwestią jest kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogą powodować okresowe zacienienie.

Jak wytwarza się energię wiatrową?

Wykorzystanie siły wiatru, czyli prędkości wiatru, przez turbiny wiatrowe jest możliwe w tzw. farmach wiatrowych lub elektrowniach domowych. W gospodarstwach domowych nastawionych na proekologiczny tryb życia możliwe jest łączenie różnych źródeł energii. Na przykład energia wiatrowa jest w dużej mierze wytwarzana w chłodnym półroczu od października do marca. Z kolei moduły fotowoltaiczne generują nadwyżki w ciepłym półroczu. Połączenie obu źródeł energii może zapewnić samowystarczalność energetyczną domu.

Jak pozyskuje się energię geotermalną?

Ciepło z wnętrza Ziemi pochodzi z naturalnego rozkładu pierwiastków promieniotwórczych. Wykorzystanie tej energii jest możliwe dzięki zastosowaniu pomp ciepła. To ekologiczne źródło ciepła działa na zasadzie zmian fizycznych zachodzących automatycznie w przyrodzie. Pozyskiwanie ciepła z ziemi, które jest dość stabilne termicznie jest możliwe nawet w chłodne dni, zapewniając efektywne całoroczne ogrzewanie.